Saltrød Sportsklubb


Go to content

Nyheter

Klubbinformasjon

Årsmøte
Januar 2019

SSK avholder Årsmøte for 2018 i Maris vei 4
mandag 11. februar kl 1900.
Alle medlemmer vel møtt.
Vi er som klubb innlemmet i Sørfjell Allidrettsgruppe som "Sportsgruppa" fra 1/1 2019.
________________________________________

Årsmøte
Mars 2018

Årsmøte i SSK mandag 19. mars 2018 kl 19.00 på Messa. I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil også styret legge frem forslag til samtaler med IL Sørfjell om sammenslåing av klubbene.

Håper du kommer!
________________________________________

Årsmøte
Mars 2017

SSK Årsmøte avholdes mandag 3. april kl 1900 på Klubbhuset Messa. Vanlige årsmøtesaker og bevertning. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen fredag 31. mars.

Vel møtt!
________________________________________

Innebandy har fått Facebook side
November 2016

Innebandygruppa trener på søndagene mellom 16.00 og 18.00 hvis det ikke foregår andre arrangement der.
De har også fått Facebook side som du oppfordres til å bli medlem av.
Facebook gruppe innebandy

________________________________________

Årsmøte 2016
Februar 2016

SSK Årsmøte avholdes mandag 7. mars kl 1900 på Klubbhuset Messa. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 2. mars.
Vel møtt!
________________________________________

Årsmøte 2015
Februar 2015

SSK Årsmøte avholdes mandag 2. mars kl 1900 på Klubbhuset Messa. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 23. februar.
Vel møtt!
________________________________________

Ny betalingsløsning
Februar 2015

Ny betalingsløsning er innført.
Se Innmelding / info
________________________________________

Nyheter
November 2014

Badminton har forskjøvet treningstiden tirsdager høst/vinter/vår 2014/15 til 1900-2100 i samarbeid med Sørfjell.

Frisbee Ultimate trener i Stueneshallen onsdager 1900 til 2030. Åpent også for ungdom!

SSK innfører fra nyttår nytt online system for betaling av medlemskontingent. Det blir basert på Medlemskartotek med opplysninger som fødselsdato, adresse, e-mailadresse ol. Medlemskontingentfaktura vil bli sendt ut fra SSK direkte til medlemmene i 2015, mer info kommer når systemet er etablert utpå nyåret. En klar forenkling som når det først er etablert blir enkelt for både klubben og medlemmene.
________________________________________

Innebandy
18. februar 2014

Nyhet! Innebandygruppa er igang igjen og trener mellom kl 16 og 18 søndager!
Er du 16 år og har lyst til å prøve deg er det bare å møte frem!!
Sjekk med Håkon på mob 99490812 om det er trening den aktuelle søndagen, håndballkamper og arrangementer kan komme i veien.
________________________________________

Høst / vinter 2013 / 14
01. november 2013

Oppdaterte treningstider finnes under hver gruppe!

SSK har igjen arrangert NM i frisbeegolf på Kloppedalsmyra med flott deltakelse og gode tilbakemeldinger. Se Frisbeeside for mer info.

Fotballsesongen er over og SSK fikk en gledelig plass midt på tabellen i den sterke Trimserien.
________________________________________

Årsmøte

17. februar 2013

Det avholdes årsmøte torsdag 14. mars kl. 19.00 på Messa.
Alle medlemmer er velkomne.

________________________________________

Petanque

1. januar 2013

Vi har fått en ny tilvekst i Saltrød Sportsklubb: Kulespillet Petanque meldte seg inn hos oss i høst og gruppa tar sikte på å komme ordentlig i gang ute til våren. Åpent for alle. Kjell Arne Borge er gruppas leder, se øvrig informasjon under "Petanque".
________________________________________

Oppstart høsten 2012
26. august 2012

Da er det oppstart etter ferien og det er noen endringer i treningstider for noen av idrettene.
Sjekk treningstidene for den idretten du deltar i.

Husk å betale medlemsavgiften hvis ikke dette er gjort for i år.
Benytt betalingsløsningen som du finner under hver idrett.

Lykke til med en god sportslig høst og vinter.
________________________________________

Ny betalingsløsning

21. februar 2010

Klubben har nå innført elektronisk påmelding og betalingsløsning.
Klikk på innmelding i menyen til venstre.
Deretter velger du medlemstype og fyller du inn skjema.
Husk å fylle inn navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer ved familiemedlemsskap.
Du vil få tilsendt faktura på mail som må betales for at medlemsskapet skal være gyldig.
__________________________________________________________

Krav om politiattest
15. november 2008

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Saltrød Sportsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Arne Engebretsen
e-post: ae@windy.no
telefon: 990 90 715

Han har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Deretter sendes søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Arne Engebretsen.

Saltrød Sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Saltrød Sportsklubb

Politiattester


Back to content | Back to main menu