Saltrød Sportsklubb


Go to content

Innmelding / priser

Medlemskontingent

MEDLEMSKONTINGENT

NYE MEDLEMMER:

Vennligst send e-mail med oppfordring om å få tilsendt medlemsfaktura til:
arneeyde59@gmail.com

Vennligst oppgi i mailen:
1: Type medlemskap som ønskes:
a) Familie kr 300,-
b) Voksen kr 200,- (over 17 år)
c) Junior kr 100,- (17 år og under)
d) Passiv kr 100,

2: Adresse, mobilnr og fødselsdato
3. Navn og fødselsdato på eventuelt øvrige familiemedlemmer
4. Oppgi.gruppe(r) du er/vil bli medlem av:
a) Badminton
b) Frisbee
c) Petanque
d) Fotball
e) Volleyball
f) Svømming (Seniordamer).

Du vil så motta faktura som vedlegg på e-mail. Har du ikke tilgang til e-mail trenger vi likevel dine opplysninger som over via sms eller telefon til Arne på mobil 99 09 07 15.
ALLE medlemmer må registreres med navn, fødselsdato og adresse.

Vi trenger din e-mailadresse for direkte utsending av medlemsfaktura èn gang pr kalenderår. Denne sendes ut på nyåret og betales innen 14. dager som en vanlig faktura uansett hvilke(n) gruppe(r) du tilhører. Dersom du ikke har oppgitt din e-mailadresse og fødselsdato vennligst send denne til undertegnede eller til din gruppeleder. Vi ser gjerne at du tegner vårt råbillige familiemedlemskap og sender da også inn navn og fødselsdato på din ektefelle/samboer og barn.

ALLEREDE MEDLEM:
Vi trenger din e-mailadresse for direkte utsending av medlemsfaktura èn gang pr kalenderår. Denne sendes ut utpå nyåret og betales innen 14. dager som en vanlig faktura uansett hvilke(n) gruppe(r) du tilhører. Dersom du ikke har oppgitt din e-mailadresse og fødselsdato vennligst send denne til undertegnede eller til din gruppeleder. Vi ser gjerne at du tegner vårt råbillige familiemedlemskap og sender da også inn navn og fødselsdato på din ektefelle/samboer og barn.


Back to content | Back to main menu