Saltrød Sportsklubb


Go to content

Saltrød Sportsklubb slår seg sammen med IL Sørfjell

Etter at SFK startet for seg selv i 1974 og ble SSK på 90-tallet,
blir klubbene fra nyttår 2019 samme klubb igjen.

Begge klubber har avholdt ekstraordinære årsmøter og enstemmig vedtatt sammenslåingen.
Vi takker alle medlemmer for innsatsen og opplyser om at alle fra nyttår er medlemmer i IL Sørfjell.
Medlemskontingentfaktura blir sendt den enkelte i løpet av første kvartal 2019.

Arne Engebretsen
Leder SSK

Sparebanken Sør

Viktige meldinger
SSK og IL Sørfjell slår seg sammen


Back to content | Back to main menu